درباره ما

یا مصور

"با هم باشیم نزدیکتر از همیشه"

در سال 1388 تعدادی از متخصصان جوان فناوری اطلاعات کشور تحقیقات گسترده و کاربردی, در حوزه پست الکترونیک انجام دادند این تحقیقات پس از زحمات فراوان به سرویسی قابل ارائه تبدیل شد , لیکن این حوزه فضایی بزرگ و بسیار سخت و پیچیده است که بازیگرانی بزرگ همچون گوگل و یاهو و....دارد. این متخصصان با تکیه بر استقبال مردم از ایمیل ایرانی و اعتماد مردم بر جوانان خود کار را ادامه دادند. در گذر زمان این تیم گسترده تر شد و ایده های جدیدی بدان افزوده شد , براساس نگاه بر فرهنگ ایرانی واژه چاپار(chaapaar) برای این گروه انتخاب شد ودر جهت آنکه مردم راحت تر با آن ارتباط برقرار نمایند حروف ابتدای این واژه به عنوان پیشوند نام سرویس ها قرار گرفت , اولین و شاید سرویس مهمی که مجموعه سرویس های چاپار بدان شناخته می شود سرویس پست الکترونیک چاپار (chmail) است , گرچه نواندیشی , تغییر پارادایم های تفکری در حوزه فناوری اطلاعات براساس نگاه ایرانی اسلامی و جوابگویی به نیازمندی های مردم باعث ارائه سرویس های مختلفی از طرف این گروه شد که از آن جمله می توان به chbox ( نرم افزار شاطر) و,... اشاره کرد.

بخش مدیریت مجموعه سرویس های چاپار

ceo@chmail.ir

بخش بازرگانی و تبلیغات

ads@chmail.ir

بخش استخدام و جذب نیرو مجموعه سرویس های چاپار

cv@chmail.ir

بخش پشتیبانی نرم افزار شاطر (Chbox)

chbox@chmail.ir

بخش پشتیبانی نرم افزارهای موبایل چاپار

chmobile@chmail.ir

بخش امنیت مجموعه سرویس های چاپار

security@chmail.ir

بخش پشتیبانی پست الکترونیک چاپار

chmail@chmail.ir

021-88940783-88940872 : تلفن تماس